BRATTE UTFORDRINGAR FOR KROPP OG SJEL

Org.nr. 912762211

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
 
 

ÅPNINGSTIDER

HER HAR DU INFORMASJON OM VÅRE KLATREFASILITETAR

ULSTEIN ARENA

129736869_2238685012921967_3029330834009
ÅPNINGSTIDER

KVARDAG 08 -21:00 - HELG 10 - 18:00


KLIVRELAGET SINE ARRANGAMENT (september til mai)

Mandag 18 -20:00   Åpent med vakt
Tirsdag 19 -21:00   Dameklatring
Torsdag 18 -19:30   Juniorklatring( må ha brattkort )
Torsdag 19 -21:00   Klubbklatring

KLATRESILOEN

Silo 03.png
ÅPENT HEILE DØGNET - VIST DU HAR EIGEN NØKKEL
> Nøkkel kan anskaffast ved å ta brattkort, bli medlem i Klivrelaget og betale treningsavgift.
Siloen er 10m høg og har eit golvareal på 4 x 5 meter. All plass er utnytta, og det er omlag 180 kvadratmeter klatreflate i hallen. 

I tillegg har vi laga ein motorisert senkbar buldrevegg som gjev perfekte høve for systematisk buldretrening! Ein tjukkas ligg under buldreveggen.

Den sendkbare veggen er no sett opp med Moonboard og det er innstallert Led-lys. Ved bruk av veggen er det anbefalt å laste ned appen (Moonboard) for å gjere seg nytte av alle funksjonar. Problema på MoonBoard er satt opp både på 25 grader og 40 grader overheng.

PRISAR

Medlemskontigent pr.år  

              

Enkeltbesøk for ikkje medlemmar

Enkeltbesøk for medlemmar  

 

Heilårskort voksne

Halvårskort voksne

Heilårskort born

Brattkortkurs medlem    

Brattkortkurs ikkje medlem

Topptaukurs medlem

Topptaukurs ikkje medlem

Brattkortprøve  / Topptaukort

 

*    Betal via VIPPS på 98473

**   Betal via MinIdrett 

***  Betal via brattkompetanse.no

    

100**

100*

50*

1200**

700**

300**

1250*

1500*

600*

800*

 

200***

LÅNE HALLEN ELLER EIN INSTUKTØR?(klikk her)

 

Registrering av medlemskap foregår gjennom MinIdrett. (klikk her)

 

Det er ein foresetnad for heil- og halvårskort at du har betalt medlemskontingenten. Ved betalt årsavgift kan ein etter ei viss tid hente ut nøkkelkort i resepsjonen på Ulstein Arena. Medlemar som har betalt treningsavgift får tilgang til både Klivrehallen i Arena og siloen på Osnes. Dersom medlemar ynskjer å nytte siloen på Osnes må dei få eigen nøkkel til dette.

Treningsavgift heilår går frå 1.Januar til 31.Desember

Treningsavgift halvår går frå 1.Januar til 31.Juni eller 1.Juli til 31.Desember.

Utanom Klivrelaget sine åpningstider(mandag-, dame-, junior- og klubbklatring) gjelder Ulstein Arena sine eigne prisar dersom du ikkje er medlem med heil- eller halvårskort.

 

KLATREFELT

oversikt-klatrefelt
TRYKK PÅ FELTNAMNET FOR Å OPNE FØRAR FOR ØNSKA KLATREFELT

FELT

 

FLØ-buldring

DIMNA

ELEFANTSVAET

ROPPEHORNET

OSBERGET

KORSNESET

BLÅFJELLET

MUREN
MULEVIKA

Trollhetta
Gjømannen

PROSJEKT

MULENESET

FLØ - Uren

FLØ - Uren Turen

Gåsneset

Sentrum

Eiksund

Laupen

Koparstad

Branden

Igesund

Dollsteinen

GRADER

 

3   til 7a

3+ til 7

5+ til 8

5+ til 8
6   til 7
4   til 8
4   til 8

6   til 8

3   til 8

5   til 7

5- til 6+

-

-

-

5  til 8

?

?

?

?

5   til 7

7+ til 8

?

?

BOLT/TRAD

Buldring

Bolt/Trad

Bolt/Trad

Bolt

Bolt

Bolt

Bolt/Trad

Bolt

Bolt/Trad

TT/Trad​

Bolt/Trad

-

Bolt

Bolt/Trad

Bolt/Trad

Bolt/Trad

Toppfeste

Toppfeste

Bolt

Trad

Bolt

Trad

Trad

INFORMASJON

Store mengder med buldreproblem

Fint felt med enkle ruter. Fin plass å øve på topptau, led og trad

Lite felt med eit nydelig riss på trad. 

Bratt og luftig utfordring, 4 taulengder på midtruta

Ei bolta rute midt opp berget. Litt laust i ytterkant, fast i midten.
Bratt klatring, flott destinasjon, under utvikling.
Flott felt med mange ruter. Mange sportsruter og nokon på trad.
Flott og bratt felt

Ei perle i havgapet - nylig rebolting

Flott klipp med topptaufester og tradmuligheiter

Felt under utvikling av Tore Lundberg

- liste med potensielle prosjekt - 

Ukjendt ruteantall og gradering

10-15 bolteruter, 4-5 tradruter

- klippa høgt opp i lia - 

Ukjent stand

Tradfelt

- framtidig prosjekt - 

-

Gamle slitte bolter

-

-

-

PS : Manglar det link så manglar det fører.