top of page

MEDLEMSREISTRERING

 

Det er pålagt frå NIF å føre elektroniske medlemslister. Alle medlemar er individuelle medlemmar, dette betyr at alle familiemedlemar skal registrerast i MinIdrett. Dersom dette ikkje vert gjordt vert dei ikkje registrert i våre medlemslister.

Dersom du vil verte medlem i Ulstein Klivrelag so må du: 

  • opprette ein ny brukar på MinIdrett. (alle som skal vere registrerte medlemmar må ha ein brukar her. Dette gjeld kvar enkelt familiemedlem) 

  • Logge deg inn i MinIdrett.

  • Søke opp Ulstein Klivrelag --> søk om medlemskap.

Når du har gjordt dette vil du verte registrert i Våre medlemslister.

Dersom du vil ha års-avgift i klatreveggen Må du vere registrert medlem i klubben. Dette vert. fakturert gjennom MinIdrett.

Veileding til nye medlemmar

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Ny_Bruker

Videolink              

https://www.youtube.com/watch?v=rtuud5Gk2Y4&feature=youtu.be

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom noko er uklart. 

bottom of page