LEIGE HALLEN ELLER TA BRATTKORT?

 

Brattkortkurs medlem

Brattkortkurs ikkje medlem

Brattkortprøve 

 

Leige av hall - Ulstein Arena

Leige av hall - Silo

Leige av instruktør m/utstyr

Leige av utstyr

 

Leige av hall - Ulstein Arena

Leige av hall - Silo

Leige av instruktør m/utstyr

Leige av utstyr

1250

1500

200

300 pr.time(skular*/kommune)

200 pr.time(skular*/kommune)

500 pr.time(skular*/kommune)

500 pr. gang

500 pr.time(privat/kommersielt)

500 pr.time(privat/kommersielt)

500 pr.time(privat/kommersielt)

500 pr. gang

For spørsmål om leige av hall kontakt oss på post@klivrelaget.no

Grunnskulane i Ulstein-kommune betalar ikkje for bruken av klatreveggen på Ulstein Arena i skuletida. Lån av klatresilo må derimot betalast for.

* Barneskule, ungdomskule og vidergåandeskule.

 

> Klivrelaget har ei restriktiv haldning til privat kursing i klivrelaget sine hallar da dette er ei inntekt til fordel for billige treningsavgift og vedlikehald av inne og utfelt i området.

Fyll ut dette skjemaet for leige av klatrehallen og send til post@klivrelaget.no.

Leigekontrakt