logo.png

bratte utfordringar for kropp og sjel
kontakt_text.png

Postboks 365

6067 ULSTEINVIK

+47 900 64 952
klivrelaget@yahoo.no
meny_text.png

Prisar

Klubbmedlemskap vaksne og born[1]

Kr 100,- pr. år

Treningsavgift heilår, vaksne ( frå 16 år )

Treningsavgift halvår, vaksne 

Treningsavgift, born (under 16 år)

 NB! Halvårs kort er ikkje tilgjengeleg for Barn

Føresetnad for å få kjøpe treningsavgift er eit betalt medlemskap i klubben.

Kr. 1200,- 

kr.  700,- 

Kr. 300, - 

 

 

 

Eingangsbesøk - vanleg åpningstid

Eingangsbesøk, inkl. utstyr, vaksne og born, ikkje medlem[2]  (Når Klivrelaget har regi)

Eingangsbesøk medlem, inkl. utstyr, vaksne og born                (når klivrelaget har regi)

ihht Ulstein Arena (kr 110) 

kr 100,- pr. besøk

kr 50,- pr. besøk

Leige av klatrevegg (reservert for leigetakar)   - siloen på Osneset

Lag og organisasjonar

 

Leige av Klivreveggen for lag og organisasjonar

Privat/kommersiell utleige[3]

 

Tillegg for leie av utstyr

kr 300,- pr. time

 

 

kr 300,- pr. time

 

kr 700,- pr. time

 

kr 300,- pr. time

Leige av instruktør  

NB! Minimum 2 timer for leige av instruktør

kr 250,- pr. time

Brattkortprøve  

 

Brattkortkurs (pr. 1.4.18)

Medlem i Klivrelaget

Ikkje medlem Klivrelaget

kr 200,-

 

 

Kr 1 000,-

Kr 1 400

[1] Medlemskap og treningsavgift følger kalenderåret

[2] Prisen gjeld berre når Klivrelaget har vakt i Klivrehallen på Arena. Til vanleg betaler ein eingongsbesøk i resepsjonen på Ulstein Arena. Medlem = betalt medlemskap kr. 100

[3] Klivrelaget har ei restriktiv haldning til utleige for kurs. Kursing vil normalt bli gjennomført i regi av Klivrelaget. For spørsmål som gjeld leige av hallen send e-post til booking-ansvarleg Lisbeth Hareide Longva: klivrehallen@gmail.com, mobil: 41923118

 

Medlemsfordeler for Klivrelaget

  • Gratis lån av utstyr ved organiserte aktivitetar/ klatrekveldar i Ulstein Arena
  • 15 % rabatt på utstyr VPG
  • Tilgang til 2 klatrehallar. Arena og  Osneset med Moonboard og buldrefasilitetar
  • Tilgang til kurs, turar og andre aktivitetar i regi av Klivrelaget.

 

 

 

 

kontakt_text.png

Postboks 365

6065 ULSTEINVIK

+47 900 64 952
klivrelaget@yahoo.no

© Klivrelaget 2014. Powered by Osberget CMS