logo.png

bratte utfordringar for kropp og sjel
kontakt_text.png

Postboks 365

6067 ULSTEINVIK

+47 913 34 548
klivrelaget@yahoo.no
meny_text.png

ulstein arena

Klivrelaget har eit håp om å få i havn ein avtale med kommuna med tanke på drift av klatrevegen i det nye annlegget. Dersom ein slik avtale vert realisert forventar vi at medlemar i Klivrelaget får fordelar ved bruk av klatreveggen i Arena. Fordelane for medlemmane vil stå i høve til evt. medlemskap og kontingentar som er betalt til Klivrelaget. 

Meir info om dette vil kome fortløpande .....

TIL nye medlemar

Og gamle som vil fortsette -----

Vi har blitt medlemar i NIF/NKF og i den forbindelse er det litt nye rutiner for å melde seg inn i klubben og betale medlemskontingent og treningsavgift. 

Det er pålagt frå NIF å føre elektroniske medlemslister. Alle medlemar er individuelle medlemmar, dette betyr at alle familiemedlemar skal registrerast i MinIdrett. Dersom dette ikkje vert gjordt vert dei ikkje registrert i våre medlemslister.

Dersom du vil verte medlem i Ulstein Klivrelage so må du: 

  • opprette ein ny brukar på MinIdrett. (alle som skal vere registrerte medlemmar må ha ein brukar her. Dette gjeld kvar enkelt familiemedlem) 
  • Logge deg inn i MinIdrett.
  • Søke opp Ulstein Klivrelag --> søk om medlemskap.

Når du har gjordt dette vil du verte registrert i Våre medlemslister.

Dersom du vil ha års-avgift i klatreveggen Må du vere registrert medlem i klubben. Dette vert evt. fakturert gjennom MinIdrett.

veileding til nye medlemmar:  https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Ny_Bruker

videolink:                  https://www.youtube.com/watch?v=rtuud5Gk2Y4&feature=youtu.be

Ta gjerne kontakt med oss dersom noko er uklart. 

Nøkkel til hallen

For å få nøkkel til hallen må du ha Brattkort, vere over 18 år og du må kunne vise til betalt medlemskap. Nøkkelen kostar 500 kroner. Av desse utgjer 300 kroner eit depositum som vert tilbakebetalt den dagen du leverer nøkkelen tilbake. 

Slik gjer du for å få nøkkel.

1) Betal kr. 500 til konto 4137.07.17115  Merk med: namnet ditt og "nøkkel"

2) Ta kontakt med følgjande i styret i Klivrelaget for å avtale utlevering av nøkkel og underskriving av kontrakt. (Kontrakta bekreftar at du har lese og akseptert "reglar for klatrevegen" og "annsvarserklering for klatreveggen")

Olve Havåg tlf.: 91334548

Henning Langeland tlf.: 90064952

Annette Hegvik  tlf: 41330238

Birgitte Fondevik tlf.: 47024394 

Håvard Holstad tlf: 45476080

Jon Kåre Haddal Våge tlf: 95161388

Helsing styret i Klivrelaget

Brattkort

For å få nøkkel til klatrehallen må du ha brattkort. Dette er for at vi skal vere sikre på at dei som brukar klatreveggen har den kunskapen dei treng for å klatre på ein sikker måte.

Me har brattkort som eit krav til dei som ha nøkkel samt til dei som skal vere klatrevakter. 


Me vil halde innføringskurs for dei som ikkje har klatra noko før, og då vil brattkortprøva vera eksamen på det kurset. Innføringskurs i klatring vert arrangert etter behov. Dato for kursa vil verte annonsert i forkant.

Dersom det er interessant, kan me tilby brattkort-prøve til alle som føler seg skikka til å ta prøva utan kurs. Du kan ta kontakt med vaktene i klatreveggen eller sjå på vaktlista kva tid der er godkjent instruktør tilstades. Eller skriv ein mail so ordnar me eit tidspunkt.

Innføringskurs i klatring:  800 kroner 

Brattkortprøve.                : 200 kroner

Vel møtt i klatreveggen!

Ekstraordinær årsmøte

Styret kallar inn til ekstraordinært årsmøte i Klivrelaget.

Årsmøtet vert heldt den 11. mai 2017 kl 1900 i klatreveggen på Osnes.

Årsaka til ekstraordinært årsmøte er at innmelding i Norges Idrettsforbund / Norsk Klatreforbund ikkje vart godkjent.

Styret har fått tilbakemelding frå NIF om at dette namnet ikkje er godkjent i høve til NIF sine lover.                                                                                                                                                                                                                            Namnet på vår klatreklubb har sidan oppstarten i 1995 vore «Klivrelaget».

klubben må dermed endre namn for å verte godkjent som medlemsklubb i NIF.

Ekstraordinært årsmøte må vedta nytt namn før vi kan verte medlem i NIF.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret

innkalling_til_ekstraordinaert_aarsmote.docx
sakliste_ekstraordinaert_aarsmote_mai_2017.docx
kontakt_text.png

Postboks 365

6065 ULSTEINVIK

+47 913 34 548
post@klivrelaget.no

© Klivrelaget 2014. Powered by Osberget CMS