logo.png
slogan.png
kontakt_text.png

Postboks 365

6067 ULSTEINVIK

+47 913 34 548
klivrelaget@yahoo.no
meny_text.png

innføringskurs i innendørsklatring.

(Brattkortkurs)

-
22 og 23 november. (kl 1700-2100)
Kursansvarleg: Olve Havåg 
Stad: klatreveggen (Osnesvegen 59, Raud løde, inngang bakside)
Påmelding og evt. spørsmål til Olve : tlf: 91334548, e-post: olve.havaag@gmail.com
Kursavgift: kr 800,-
Tidspkt. for evt. Brattkortprøve vert avtalt på kurset.
-
obs: få med korrekt kontaktinfo i påmeldinga.

KLivrehallen

Klivrehallen opnar innesesongen måndag 5.september med vakt i hallen kl.18-20.

Opningstider med vakt blir kvar:

MANDAG kl.18-20

ONSDAG kl.18-20 

TORSDAG kl.19-21 (medlems-kveld)

Vi ynsker store og små velkomne!

Styret i Klivrelaget

Nøkkel til hallen

For å få nøkkel til hallen må du ha Brattkort, vere over 18 år og du må kunne vise til betalt medlemskap. Nøkkelen kostar 500 kroner. Av desse utgjer 300 kroner eit depositum som vert tilbakebetalt den dagen du leverer nøkkelen tilbake. 

Slik gjer du for å få nøkkel.

1) Betal kr. 500 til konto 4137.07.17115  Merk med: namnet ditt og "nøkkel"

2) Ta kontakt med følgjande i styret i Klivrelaget for å avtale utlevering av nøkkel og underskriving av kontrakt. (Kontrakta bekreftar at du har lese og akseptert "reglar for klatrevegen" og "annsvarserklering for klatreveggen")

Olve Havåg tlf.: 91334548
Børre Waagan tlf.: 97771858
Gunn Hofset tlf.: 99531319
Birgitte Fondevik tlf.: 47024394 
Irina Sævik tlf.: 41694977

Helsing styret i Klivrelaget

Brattkort

For å få nøkkel til klatrehallen må du ha brattkort. Dette er for at vi skal vere sikre på at dei som brukar klatreveggen har den kunskapen dei treng for å klatre på ein sikker måte.

Me har brattkort som eit krav til dei som ha nøkkel samt til dei som skal vere klatrevakter. 


Me vil halde innføringskurs for dei som ikkje har klatra noko før, og då vil brattkortprøva vera eksamen på det kurset. Innføringskurs i klatring vert arrangert etter behov. Dato for kursa vil verte annonsert i forkant.

Dersom det er interessant, kan me tilby brattkort-prøve til alle som føler seg skikka til å ta prøva utan kurs. Du kan ta kontakt med vaktene i klatreveggen eller sjå på vaktlista kva tid der er godkjent instruktør tilstades. Eller skriv ein mail so ordnar me eit tidspunkt.

Innføringskurs i klatring:  800 kroner 

Brattkortprøve.                : 200 kroner

Vel møtt i klatreveggen!

kontakt_text.png

Postboks 365

6065 ULSTEINVIK

+47 913 34 548
post@klivrelaget.no

© Klivrelaget 2014. Powered by Osberget CMS